Payroll Freelance

Welkom op dit informatieportaal over payrolling voor freelancers.

Freelancers nemen zelfstandig opdrachten aan en worden door de Belastingdienst niet aangemerkt als zelfstandige. Zij zijn niet in het bezit van een modelovereenkomst voor de werkzaamheden die ze willen gaan verrichten. Wilt u als freelancer toch graag voor 1 of verschillende opdrachtgevers werken, dan betekent dit dat er voor alle werkzaamheden die u verricht een loonverwerking dient plaats te vinden. 

Meer informatie

Direct contact

Bel het gratis informatienummer

Bel mij

Direct informatie ontvangen

Een payrollconstructie biedt freelancers en opdrachtgevers zekerheid!

Voor freelancers

Als freelancer wilt u de zekerheid dat zaken als contracten en betalingen voor u en uw opdrachtgevers goed geregeld zijn. Door gebruik te maken van de Payroll Freelance dienstverlening verzorgen wij uw loonverwerking en de afdrachten voor loonbelasting en sociale premies. Zo nemen wij uw administratieve rompslomp uit handen, waar u als freelancer niet op zit te wachten.

Freelance?

U bent een freelancer als u producten en/of diensten aan een bedrijf levert, maar niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarbij beschikt u niet over een modelovereenkomst. U dient dan de door u geworven inkomsten in een aparte module op te geven tijdens uw Belastingaangifte. U bouwt bij freelancen geen rechten op voor sociale verzekeringen, of u moet zich daarvoor zelf hebben verzekerd.

Opdrachtgevers

Voor de opdrachtgever heeft het werken met freelancers via een payrollconstructie ook een aantal voordelen. Normaliter moeten freelancers en ZZP’ers beschikken over een goedgekeurde modelovereenkomst. Voor ondernemingen is het interessant om ZZP’ers en freelancers in te huren, aangezien zij dan een vooraf ingecalculeerd bedrag kwijt zijn voor het project. Daarbij ervaren bedrijven weinig administratieve druk, aangezien de freelancer niet in dienst treed bij de onderneming. Werkgevers moeten echter waken voor fictief werkgeverschap, dit is van toepassing wanneer de freelancer het meerendeel van zijn omzet via u binnenhaalt, of als de voorwaarden uit de modelovereenkomst niet worden gevolgd. Werkgevers kunnen achteraf worden aangemerkt als werkgever, en moeten achteraf sociale lasten betalen voor de freelancer. Bij een payroll freelance constructie treed de medewerker juridisch gezien in dienst van het payrollbedrijf. Bij een dergelijke constructie loopt de opdrachtgever dus aanzienlijk minder risico.

Zekerheid

Het inzetten van een payroll freelance constructie biedt zekerheid voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. De opdrachtgever is zeker van het feit dat er geen kosten achteraf in rekening gebracht worden voor het werk wat de freelancer voor de onderneming heeft uitgevoerd. Verder verlicht een dergelijke opzet de administratieve lastendruk binnen de onderneming aanzienlijk. De freelancer is zeker van tijdige uitbetaling van het salaris en hoeft zich daarom niet meer zorgen te maken over het debiteurenbeheer. Verder is de freelancer feitelijk gezien in loondienst en kan dus aanspraak maken op alle sociale verzekeringen die loonwerkers normaal genieten, zoals bijvoorbeeld doorbetaling bij ziekte. 

Bij ons kunt u rekenen op:

    • Geen modelovereenkomst nodig
    • Geen inschrijving bij KVK benodigd
    • Geen debiteurenrisico
    • Geen administratieve taken meer
    • Volledige concentratie op uw kerntaken

Als freelancer wilt u de zekerheid dat zaken als contracten en betalingen voor u en uw opdrachtgevers goed geregeld zijn.

Door gebruik te maken van de Payroll Freelance dienstverlening verzorgen wij uw loonverwerking en de afdrachten voor loonbelasting en sociale premies.

Zo nemen wij uw administratieve rompslomp uit handen, waar u als freelancer niet op zit te wachten.

Enkele voordelen van Payroll Freelance:
  

Geen modelovereenkomst nodig
De freelancer heeft geen (goedgekeurde) modelovereenkomst meer nodig om te werken voor opdrachtgevers. Dit geeft vooral opdrachtgevers veel zekerheid. Werkgevers moeten namelijk waken voor fictief werkgeverschap, omdat de Belastingdienst de modelovereenkomst achteraf kan toesten.  Fictief werkgeverschap is van toepassing wanneer de freelancer het merendeel van zijn omzet via één opdrachtgever binnenhaalt, of als de voorwaarden uit de modelovereenkomst niet worden nageleefd. Werkgevers kunnen achteraf worden aangemerkt als werkgever en moeten dan alsnog werkgeverslasten betalen voor de freelancer. Bij een payrollconstructie treed de medewerker juridisch gezien in dienst van het payrollbedrijf. Bij een dergelijke constructie is dus aanzienlijk minder risico aanwezig.
 

• Geen debiteurenrisico
De freelancer loopt bij het inzetten van een freelance payrollconstructie geen debiteurenrisico. Dit houdt in dat de freelancer zelf geen factuur hoeft te sturen, en geen opvolging op de betaling van deze factuur hoeft te verzorgen. De freelancer ontvangt namelijk salaris van Payroll Freelance. Het factureren van de projecturen en het opvolgen van deze facturatie wordt de taak van Payroll Freelance. Dit biedt de freelancer een stuk gemak en zekerheid.Wanneer u dat wenst krijgt u binnen een aantal klikken meer informatie over payrolling voor freelancers per mail toegestuurd. U ontvangt de gewenste informatie direct in uw e-mail. Voor verdere vragen neemt u direct contact op via het 0800-nummer dat aan de linkerzijde is vermeld.